Audiovisueel

Onze boxen kun je gebruiken om je eigen muziek af te spelen. Daarvoor hebben wij een aparte muziekinstallatie.
Eventueel kan er ook een DJ komen draaien, deze regelen we graag vooraf. In verband met onze vergunningen en sluittijd om 00:00 uur mag het laatste nummer worden gedraaid om 23:30 uur.
Vraag ons naar de brochure van Ferocius per mail; events@tijnakersloot.nl